Bouma CV Totaaltechniek

Het label voor veilig en zuinig stoken

Bouma centrale verwarming is een van de eerste verwarmingsbedrijf die het OK CV keurmerk in ontvangst heeft genomen. Dit label mag alleen gedragen worden door bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten. De Energie Service Specialist is de monteur die het onderhoud aan uw cv-ketel uitvoert.

OK CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label uw cv-ketel inspecteren en onderhouden. De Energie Service Specialist is de monteur die het ketelonderhoud bij u thuis uitvoert. Uiteraard is hij hiervoor gediplomeerd. Zo weet u zeker dat het onderhoud aan uw cv-ketel plaatsvindt volgens de voorschriften van de fabricant

OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL). OK CV krijgt financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bouma CV Totaaltechniek

Waarom een erkend SEI Installateur

Toen in 2007 de Vestigingswet verdween, werd het voor opdrachtgevers – consumenten en zakelijke afnemers – lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Er waren immers geen eisen meer om een installatiebedrijf te starten. Met een erkenning van de SEI en Sterkin kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hen in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren. Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI- en Sterkin-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

In het erkenningen register van de SEI en STERKIN zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Bouma CV Totaaltechniek

Kenteq erkend installatiebedrijf

Als erkend installatiebedrijf kijken we natuurlijk ook vooruit. Ook voor gekwalificeerd personeel.
Leerlingen leiden we zelf op door middel van leer werk traject, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor zijn we aangesloten bij Kenteq . Dit staat voor kennis en advies centrum voor het Technisch vakmanschap dat de samen met een erkend leerbedrijf er voor zorgt dat leerlingen de theorie en de vakbekwaamheid onder de knie krijgt. Tevens moeten er toetsen en opdrachten worden uitgevoerd om een volwaardig vakdiploma krijgen.
Het is zowel voor ons als voor de leerling van groot belang dat elke cursus met succes wordt afgesloten. Enkel zo kunnen we onze kwaliteit waarborgen.